Pomoć

Vraćanje robe/ Povraćaj novca

Osnovne informacije

Poštovani kupci, prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014), kupovina preko našeg prodajnog Internet sajta smatra se prodajom na daljinu.

U slučaju prodaje na daljinu, Zakon ustanovljava pravo kupca da odustane od ugovora (kupovine) u roku od 14 dana od dana kada je primio proizvod (Član 29. Zakona). Prilikom odustanka kupac ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje od kupovine.

Odustanak od kupovine može se desiti zato što kupljeni proizvod ne odgovara karakteristikama i opisu na sajtu, ako je neispravan, ako nije ispunio očekivanja kupca u pogledu funkcionalnosti ili iz bilo kog drugog razloga bitnog za kupca a sam kupac ne mora da obrazloži razlog vraćanja.

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera koji su otpečaćeni nakon isporuke (Član 37. Zakona).

Povraćaj robe

Odustanak od kupovine kupac počinje popunjavanjem Izjava o odustanku od ugovora koji se svakom kupcu dostavlja u pisanom obliku prilikom same kupovine ili ga kupac može skinuti sa našeg sajta, odštampati na štampaču i popuniti. Sastavni deo obrasca čini i uputstvo za vraćanje robe.

Podaci koje kupac unosi u obrazac su:

-podaci o samom kupcu – ime i prezime, adresa, broj kontakt telefona, e-mail adresa
-podaci o kupovini – datum zaključenja ugovora/porudžbenice, datum isporuke robe, datum slanja obrasca za odustanak, broj računa, naziv robe koju vraća
-razlozi odustanka – kupac ne mora da navede razloge odustanka od kupovine
kupacu se novac vraća uplatom na račun u banci;

U skladu sa Članom 35. Zakona:

-kupac je dužan da trgovcu vrati robu u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak
-kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe (dakle, vraća robu o svom trošku)
-kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe

U skladu sa Članom 34. Zakona:

Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu

Vraćena roba mora da sadrži sve elemente koje je kupac preuzeo prilikom isporuke: sam proizvod, pripadajuće delove, delove iz kompleta (ako se uz robu dobijaju i dodatni delovi), zatim kompletnu dokumentaciju, uputstva, originalno pakovanje, transportne elemente koji služe za zaštitu i sve ostale elemente pakovanja i robe.

Proizvod mora biti bez fizičkih oštećenja, očišćen od tragova korišćenja i uredno spakovan kao prilikom isporuke kupcu. Naša firma ne može da snosi odgovornost za oštećenja robe koja su nastala nestručnim ili nenamenskim korišćenjem isporučene robe i u tom slučaju kupac će biti u obavezi da nadoknadi nastalu štetu.

Kupac robu može vratiti kuriskom službom ili je može vratiti lično tako što će je odneti u našu prodavnicu. Osetljivu i lako lomljivu robu kupac mora osigurati od oštećenja.

Po prijemu robe koja je vraćena, zadužena lica naše firme pregledaće detaljno sve elemente i utvrditi ispravnost robe. U slučaju da je roba vraćena kao neispravna ili oštećena, kupac će biti odmah obavešten i pristupiće se rešavanju problema. U slučaju da je roba ispravna i neoštećena, novać će kupcu biti uplaćen na tekući račun u banci po izboru kupca.

Garancija sigurne kupovine

Prilikom plaćanja iznosa sa narudžbenice, dobijate racun na ime firme:

PR Jelena Panić Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta Dadi Shop
Srpskih Vladara 264
18300 Pirot
mob: 061/20-500-10
Tekući Račun: 265-4310310001053-46 Raiffeisen Banka 

PIB:112012647

PR Jelena Panić Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta Dadi Shop je vlasnik web sajta www.dadi.rs i u skladu sa važećim zakonima na teritoriji Republike Srbije u potpunosti odgovara za vaš novac i naručene artikle.

Kao garanciju svoje uplate sačuvajte predračun koji ste dobili prilikom naručivanja.

Ukoliko iz bilo kog razloga nismo u stanju da izvršimo isporuku naručenih artikala, bićete obavešteni u najskorijem roku

 

Proces dostave artikala

Nakon obavljene narudžbenice, vrši se priprema pošiljke i njena dostava na adresu primaoca. Ukupna cena iskazana na narudžbenici plaća se prilikom preuzimanja pošiljke.

Kada ću dobiti naručene artikle?

Vremenski period koji traje od momenta slanja pošiljke, do trenutka njenog uručenja na adresu primaoca. Ukoliko kurirska služba nema problema sa pronalaženjem primaoca vreme dostave je od 1 do 3 dana

Problemi sa narudžbinom / Reklamacije

Želimo da se osećate sigurnim prilikom kupovine. Ukoliko naiđete na bilo kakav problem prilikom naručivanja i kupovine artikala, budite sigurni da smo spremni da vam pomognemo.

Molimo vas da nam pošaljete email na [email protected] sa što detaljnijim opisom problema. Nemojte zaboraviti da nam navedete svoje ime, kontakt telefon i broj sporne narudžbenice.

Ovalašćeno lice odlučuje o prigovoru istog dana kada je prigovor podnet, a najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja prigovora.

U donjem tekstu navedeni su slučajevi koji podležu reklamaciji?

Dobili ste oštećenu pošiljku? 
Prilikom preuzimanja paketa molimo vas da u prisustvu kurira ili poštara vizuelno proverite svaki paket. Ukoliko na njemu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, zahtevajte otvaranje paketa u prisustvu službenog lica. Ako se tom prilikom ustanovi da su artikli oštećeni, zahtevajte da se napravi zapisnik o reklamaciji. Na taj način ste sigurni da će u slučaju oštećenja paketa, dostavna služba nadoknaditi nastale troškove. Ukoliko je paket ispravan, slobodno ga možete preuzeti. Ukoliko dođe do oštećenja pošiljke u toku transporta, nadoknadu štete vrši služba dostave u skladu sa svojim pravilnicima. Molimo vas da nas u slučajevima gde je došlo do vidnih oštećenja paketa i robe, kontaktirate što je to pre moguće. Tako ćemo moći pravovremeno da reagujemo i rešimo problem.

Naručeni artikal nije ispravan? 
U slučaju kada artikal nije ispravan, molimo vas da nas u najkraćem mogućem roku kontaktirate na gore navedenu email adresu. Pre nego što to učinite detaljno pregledajte sadržaj paketa i proverite da li su u pitanju fizička oštećenja nastala neadekvatnim transportom ili je u pitanju neki drugi kvar. Svi artikli koji se prodaju preko e-oprema.rs su novi, u originalnom pakovanju i podležu garanciji. Takve artikle ćemo zameniti ili izvršiti povraćaj novca u zavisnosti od Vaše odluke. Ukoliko je oštećenje nastalo neadekvatnim rukovanjem koje je u suprotnosti sa pravilima navedenim u garantnom listu, e-oprema.rs ne snosi nikakvu odgovornost i nije u obavezi da zameni ili izvrši novčanu nadoknadu artikla.

Koliko iznose troškovi pakovanja i dostave?

Toškovi dostave računaju se prema masi paketa i ne zavise od lokacije.

Koje načine plaćanja prihvatamo?

Naručene artikle je moguće platiti na jedan od sledećih načina:

Pouzećem – Kompletan iznos (artikli plus troškovi dostave) plaćate kuriru kada Vam paket donese (OVAKAV NAČIN PLAĆANJA NE VAŽI ZA PODRUČIJE KOSOVA I METOHIJE).

Opštom uplatnicom na šalteru banke ili pošte (nalog za uplatu, nalog za prenos)